TARNAMENTI HAGYOMÁNYŐRZŐ
ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET
"Ismerni a múltat, megélni a jelent, hinni a jövőben"
MENÜ

Az egyesület 2005-ben alakult 43 fővel.

A szervezetünk célja:

–  összefogni a térség azon lakóit, akik képesek tevékenyen résztvenni a medvesaljai népi hagyományok feltárásában, ápolásában, a művelődési viszonyok javításában.

–  motiválni a térség valamennnyi lakóját arra, hogy személyes ügyüknek tekintsék a népi hagyományok ápolását és a kultúra terjesztését

–  segíteni tagjai és a térségben élők önművelődését, társasági és közösségi életük kiszélesítését

–  tagsága közreműködésével részt vállalni a szomszédos, határon túli szlovákiai magyarokkal a mindennapok kultúrájának fejlesztésében, a Medvesalja népi és cigány hagyományainak ápolásában, a közösség fejlesztésében

Az egyesület feladatai:

 - Önállóan és a térségben működő más egyesületekkel együttműködve a Medvesalja kistérség fejlesztése, elsősorban kulturális téren.

 - Nagy hangsúlyt fektet a jó közösségi élet újraélesztésére, a még fellelhető hagyományok ápolására, ennek érdekében működteti a Ceredi Népdalkört, néptánccsoportot, a tagság igényei szerint rendezvényeket szervez, csoportokat működtet.

 - A fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése érdekében rendszeresen különéle kulturális programokat szervez, ifjúsági tagozatot működtet.

 - Részt vállal a hátrányos helyzetű- és munkanélküli rétegek művelődésében és segíti önművelődésüket.

 - Feltárja, ápolja a térségi cigány hagyományokat, intenzíven bevonva ebbe a cigány kisebbségeket.

 - A meghatározott célok érdekében tanfolyamokat, továbbképzéseket, kutatásokat, kulturális-folklór rendezvényeket támogat, szervez.

 - Népi kismesterségeket éleszt újra /szövés, hímzés, fazekasság, fafaragás.../

 - Bekapcsolódik a falusi turizmusba, idegenforgalomba

 - Hozzájárul a határon túli magyarság kulturális életének fejlesztéséhez, gazdagításához /Medvesaljai találkozó stb/

 - Helyi újságot, prospektusokat, ismeretterjesztő kiadványokat készít a térséggel kapcsolatos.

 - Kapcsolatot alakít ki a térségben működő önkormányzatokkal, kisebbségi szervezetekkel, gazdálkodó és egyéb szervezetekkel.

 - Feladatai megvalsítása érdekében igényli és elfogadja az Egyesületen kívüli állampolgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igény szerint bevonja őket tevékenységébe.

 - Támogatja, kiegészíti az iskolarendszerű oktatást, részt vesz a gyermekek és a felnőtt lakosság iskolán kívüli nevelésében, oktatásában. Kiemelt feladatának tartja a tehetséggondozást.

 - Rendezvényei nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, ilyen módon tagjain kívül más is észesülhet a szolgáltatásaiból.

 - A jelenlegi taglétszám több mint félszáz fő. Oszlopos tagjai a Ceredi Népdalkörben működő aktivisták, akik évente több alkalommal is szereplői különféle rendezvényeknek.

Hagyományos éves programjaink:

 - évszakonkénti medvesaljai, helyi népszokások felelevenítése

 - nőnapi ünnepség

 - március 15-ei megemlékezés

 - tavaszi faluszépítés, közterek virágosítása, parkosítása

 - májusfaállítás Cered főterén, majális

 - túrák szervezése a Medves-hegységbe és a környék természetvédelmi területeire

 - medvesaljai találkozó

 - az őszi-téli időszakban népszerű a "Falusi esték" rendezvénysorozat, mely minden korosztály számára kellemes és hasznos időtöltést és sokrétű programokat kínál

 - adventi gyertyagyújtás, karácsonyi ünnepség

Szépen berendezett, technikailag jól felszerelt termünk folyamatosan nyitva áll mindenki számára a ceredi Faluházban.

ALAPSZABÁLY

IKSZT

 

 

 

 

 

Asztali nézet